enfa

کود کمپوست آلی غنی شده ژوبین حاوی کلیه عناصر ماکرو و میکرو اسیدهای هیومیک و فولویک و ریزجانداران مفید کشاورزی پایدار، افزایش تولید، محصول سالم